Ryosetsu Ikemoto

Ryosetsu Ikemoto

BUDDHIST PRIEST OF HONMON BUTSURYŪ SHŪ

Belong to Myoshoji temple, Kurashiki city, Okayama Pref., Japan

Katarzyna Ikemoto

Katarzyna Ikemoto

Wife of HBS Buddhist Priest

Member of Myoshoji temple

Brandon Colbert

Brandon Colbert

Editor

Member of Myōshōji Temple